Светената Вода

Spread the love

Светената Вода има множество приложения не само в Религията но и в Окултизма . Като се замисля малко Църквата и Церемониалната Магия използват доста сходни ритуали . Аз много уважавам този прекрасен инструмент за Магия който има невероятно много приложения и си го ползвам постоянно за ръсене за пречистване на дома , за пречистване на ритуални инструменти , за баня дори и за готвене . Един от най-лесните начини да се Освети вода е като и се прочете Киприянова или Василитва Молитва или Католическия Римски Ритуал . Поповете няма да са съгласни и ще кажат че нямаме право понеже не сме Свещенници но аз тук няма да се съглася с тях . Отдоло съм качил Заклинание за Осветяване на Вода от най-силната система за Борба с Тъмни Сили „Малеус Даемонум“ виж… която дори и Ватикана я Пази в Тайна . От години я изучавам и тази система съдържа всичко необходимо за Борба с Демони и Тъмни Сили , Заклинания за Пречистване и Осветяване , Заклинания за Лечение , Екзорсизъм и други ….

Заклинанието е малко дълго и си го чета на Туба от Минерална Вода 5л за да имам за по-дълго време.

Заклинание за Осветяване на Вода

Адюториум нострум ин номине Домине Куи фечит целум ет терам. Екзорчизо те + акуа пер илум куи те креаит ет куе ин те баптизари волует куе те ин куатор флумина де Парадисо ексите иниси ет тотам терам иригаре пречепит. Екзорчизо те + пер илум куе Нааман Сиум лепра мундауит. Екзорчизо те + акуа пер еум куе пер суам потестатем ин Цана Галиее конуертисти винум . Екзорчизо те + пер Инкарнационем Филий Дей виуе пер Натиуитацем ет Циркумчисионем пер Баптизмум ет санктум йеюниум еюс пер Пасионем , Мортем , ет сепултурам еус пер Резурекционе ет Асченсионем еюс пер адуентум ет грациам Спиритус санкти Параклери ет пер Беатисиме Мариа Вирджинем Матрем Домини ностри ет пер ла еюсде Вирджинис Марие ет пер омнес Анджелос , Арканджелос , Тронос , Доминационес , Принчипатус, Потестатес, Виртутес, Керубин ет Серафим пер омниа Сакрамента Еклесие Католике , пер Санкти Йоанам Бамптизмам пер омнес Санктос Патриаркас ет Профетас , Апостолос , Мартирес, Иночентес, Конфесорес, Вирджинес, Видуас, ет Континерес Дей ет пер виртутем омниум Санкторум ет Санктарум еус ут ин виртуте Домине деструас омне опус несеиум диаболи ет министрорум еус омнес инкантационес, лигатерес , ет фасчинационес, сигнатура , ет фактурас, арте диаболика факта , сеу инуентас контра фамулум Дей (имената на близките или по предназначението на водата за какво е ИМЕ) ита ут ад нийлум редиганту ет сикут диуна потенциа експолиаут инфернум ита експолиаре валеас илум аб омнибус факторис ет пер те екстингуатор омнес ардорес, колорес, ет фриджидитатес, цетере пестилентие факте, сиуе сиенде контра фамулу Дей (името ) ин омнибус факторис. Пер еум куе венторус ест юдикаре виус ет мортуос ет секулум пер игнем Амен. Итерум екзорчизо те акуа пер Деум + виуум , пер Деум + верум , пер Деум + санктум , пер Доминум куе фечит целу ет терам мере ет омниа куе ин ейс сунт ут омнес виртутес адуерсарий , омнис екерчитус диаболи , омнис инкурсус , ет омне фантазма инимичи ерадиченту ет ефуджиант а те ут сис факта ет салутиса ет игнис арденс адуерсус омнес инсидиас инимичи ут куикумкуе те биберинт сиуе густауеринт сис ейс санитас ет медичина аниме ет корпорис ут ин виртуте Санкте Тринитатис ефуджиат омнис инфирмитас ет омне опус несаиу диаболи потасионе туе сепрарету ефуджиат ет алонджету. Пер еум куе вентрус ест юдикаре виос ет мортуос, ет секулум пер игнем. Амен. Ин принчипио ерат вербум , ет вербу ерат ауд Део ет Деус ерат вербум. Ок ерат ин принчипио ауд Деум . Омниа пер ипсу факта сунт, ет сине ипсо фактум ест нийл куод фактум ест. Ин ипсо вита ерат ет вита ерат лукс омину ет лукс ин тенебрис лучет те тенебре еам но компрендеронт. Фует омо мисус а Деу куе номен ерат Йоанес. Ик венит ин тестимониум ут тестимониум периберет де лумине ут омнес кредерент пер илум. Нон ерат иле лукс сед ут тестимониу периберет де лумине. Ерат лукс вера куе илуминат омнем оминем вениентем ин унк Мундум. Ин Мундо ерат ет Мудус пер ипсум фактус ест ет Мундус еум нон когноит. Ин проприа венит ет суе еум нон речеперун . Куоткуот аутем речепиеру еум дедит ейс потестатем филиос Дей сиеи ис куе кредунт ин номине еус куе нон екс сангуинибуснек екс волунтате карнис, нек екс волутате вири, сед екс Део нати сунт. Ет вербум като фактум ест ет абитауит ин нобис ет видимус глориам еюс глориам куаси унидженити а патре пленум грацие ет веритатис. Бенедичат те + акуа Деус Патер Омнипотенс куе те суо вербо креат ет дет тиби ад омне малум ет малефичиорум виртуте ут куекум те деуоте сумпуерит ет густауери либерету аб омнибус малефичийс, инкантационибус, лигаторис, сигнатурис, ет фактурис, арте диаболика фактис ет аб омни спириту имундо ет пер омниа санкта мембра еус фамули ту (името) ет ипсум либера аб омнибус малис аниме,ет корпорис. Куе кум Патре ет Спириту Санкто виус ет регнас ин секула секулорум Амен.

Екзуфло те омнис леджио Сатане ин номине Патрис + ет Спиритус + Санкти Амен. Екзорчизо те креатура акуе ин номине Патрис+ ет Спиритус + Санкти не сис комунис ули спируту имундо ад онорем Санктисиме аткуе Индиуидуе Тринитатис виентис аткуе регантис ут куекум те деуоте биберинт ет густауеринт омнис спиритус имундус кум омнибус факторис суес аб ейс речедат. Итам екзорчизо те + креатура акуе ин номине Домине Дей вуе Реджис ет Юдичис ностри ут сис пургацио омниум малефичиорум ет инкантационум фактум у креатуре Дей (името ) куам ипсе ад имаджинем ет симилитудинем суам креаут ет ад Баптизмум ет грациам суам вокаре дигнатус ест.

Те ерго инуоко Домине санкте Патер Омнипотенс етерне Деус ут а акуам екзорчизаре ет бенедичере + про туа пиетате дигнерис ут омнис имундус спиритус локум ин еа амплиус нон аеат сед ин виртуте Спиритус санкти омнес куе биберинт еам речипиант санитатем корпорис ет аниме ет аб омнибус спиритибус имундис а оперибус еорум саненор Пер еумдем Доминум нострум Амен . Дигнаре Домине екзорчизаре бенедичере + ет санктификаре + акуам истам ад либерандум ет санандум фамулум туум (името ) аб омнибус малефичийс инкантационибус лигатори, сигнаторис, ет фактурис или арте диаболика фактис ут ад нийлум редиганто. Ет сикут туа потенсиа инфернум сполиасти ита еадем експолиаре дигнерис ипсум фамулум туум (името ) аб омни макинаменто диаболика арте факто куе редемисти нос ин ману форти ет бракио екстерно . Да Домине ут куод сиделитер перимус ефикачитер консекуамур. Пер те Домине Салуатор Мунди. Амен.

Те иджиту Домине куе ес фонс ет акуа салиентиум ин вирам етернам супличитер ексорамус ут анк акуам бенедичере + екзорчизаре + про туа пиетате дигнерис ин салутем адюториум, ет либерационем фамули туи (името ) ипсум туере аб омни малефичийс инкантационибус ет илюзионибус демону ет министрорум еос ет аб поуентер илу дефендере пер виртутем туам де куос латере флукуерунт сангуес ет акуа ин ремедиум ет ремисионем пекаторум нострорум ита нос Домине фамули туе клеменциам туам ет номен санктум туум имплорамус ут куекумк екс а акуа биберинт ет деуоте густауеринт аблуанту аб омнибус сордибус демонум ет реданту суе инколумитатис нек ин ейс ин футурум ноченди авеат потенциам адуерса демонум ет малефикорум потестас. Куе санктус ет пиус ес ет перманес ин секула секулорум. Амен.