Нефелими

Spread the love

Нефилими са Деца на Падналите . Нефелимите са Хора с Ангелска Сила – Честит ви Апокалипсис .

Когато хората започнаха да се размножават по лицето на земята и им се родиха дъщери, Божиите синове видяха, че са справедливи; и взеха за себе си жени от всичко, което избраха. Тогава Господ каза: „Духът ми няма да пребъде в смъртните вечно, защото те са плът; дните им ще бъдат сто двадесет години.“ Нефилимите бяха на земята в онези дни – и също след това – когато синовете Божии влязоха при дъщерите на хора, които им родиха деца. Това бяха героите, които бяха стари, воини с известност.- Битие 6: 1–4, нова преработена стандартна версия

В някои Библии думата се превежда свободно като гиганти, а в други не се превежда. „Божиите синове“ са интерпретирани като паднали ангели в някои традиционни еврейски обяснения.

Според Числа 13:33, по-късно те обитавали Ханаан по времето на израелското завладяване на Ханаан .

Господ каза на Мойсей: „Изпратете мъже да шпионират ханаанската земя, която аз давам на израилтяните“ … И те се изкачиха и шпионираха земята… И те му казаха: „… И все пак хората, които живеят в земята, са силни, а градовете са укрепени и много големи; и освен това видяхме потомците на Анак там. “ … И така, те донесоха на израилтяните неблагоприятен доклад за земята, която те бяха шпионирали, казвайки: „Земята, която преживяхме като шпиони, е земя, която поглъща жителите й; и всички хора, които видяхме в нея са с големи размери. Там видяхме нефилимите (анакитите идват от нефилимите); и на самите нас изглеждахме като скакалци и така им се струвахме. „- Числа 13: 1–2; 21; 27-28; 32-33. Нова преработена стандартна версия.