Амулети

Spread the love

Амулет или талисман в древните религии и съвременни традиционни култури се нарича предмет, за който се вярва, че отблъсква вредните влияния и злите сили или че закриля носещия Амулета , за привличане на пари ,любов ,късмет или други. Възможни етимологии: нося, отклонявам (от арабски), отблъсквам (лат.). Най-често Амулет се носи като колие на врата, но са възможни и много други начини на носене – както скрити, така и на показ – вшиване в дреха, на пръстен, гривна или обеци. Като амулети се носят фигурки на хора, животни или растения, модели на предмети, камъни, монети, а понякога надписи със свещени слова. В повечето случаи свещени предмети служат и като амулети – образи на божества, свещени растения или свещени животни, религиозни символи и др.В много случаи Амулета трябва да се активира с определени заклинания и думи на силата , инвокация на свещенни имена свързани с областа на която иска да се повлияе и др.

Според моята практика и опити съм се спрял на Печатите на Соломон , като амулети ми дават най-добри резултати , като главно използвам Амулети за Пари , Амулети за Здраве и Амулети за Защита .Самата традиция предлага амулети за всякакво влиание като се правят по специфичен начин като се изчислява дата,ден ,час и фаза на луната в зависимост за какво се прави Амулета.В доста случаи заразваляне на магия използвам също Амулетино от други традиции .