Защитни механизми

Защитните механизми са психични стратегии, чрез които се редуцират или избягват негативните емоции . Изтласкване Изтласкването е селективно (избирателно) забравяне на материал, свързан с конфликт и стрес. Два момента трябва …

Read More