Анонимус-Гай Фокс

Гай Фокс (на английски: Guy Fawkes) е английски войник, член на група католически заговорници, които правят неуспешен опит да осъществят така наречения Барутен заговор през 1605 г. Гай Фокс е арестуван на 5 ноември и заговорът е осуетен. …

Read More

Синдром на професионално изчерпване

Синдром на професионално изчерпване (на английски: burnout [‘бърн,аут]) е понятие, използвано в статията „Прегарянето: Високата цена на високите постижения“ на американския психиатър Хърбърт Фройденбергер през 1974 г., който забелязал този …

Read More

Подтискане на емоциите

Според резултатите от изследването, публикувано в специализираното издание American Journal of Cardiology, подтискането на емоциите, в това число и негативните, влияе върху кръвообръщението. Недостига на кислород към сърцето може да …

Read More

Настройката на вселената

Научните открития през 20-ти век, които следват бързо едно подир друго, в областта на астрофизиката и биологията показаха, че живота и Вселената са били сътворени. С крахът на дарвинистката теза …

Read More

Защитни механизми

Защитните механизми са психични стратегии, чрез които се редуцират или избягват негативните емоции . Изтласкване Изтласкването е селективно (избирателно) забравяне на материал, свързан с конфликт и стрес. Два момента трябва …

Read More