Астрална Проекция

Астралната проекция , астрално пътуване или ОИТ / опитност извън тялото / е спорно тълкувание на извънтелесни преживявания, постигнати съзнателно или чрез ясно халюциниране, дълбока медитация или употребата на халюциногени …

Read More

Визуализация

Визуализацията е като представянето. Мислено ние си „рисуваме“ различни неща,след което ги проектираме и те стават „реални“, „живи“. Визуализацията представлява „виждане“, чрез нашите „вътрешни очи“ всеки има вътрешен екран в …

Read More